Hoe zit het met de betaling van het kadastraal inkomen? - C&M Vastgoed
Kenners van de regio | 2 kantoren | Hartelijk en betrouwbaar

Hoe zit het met de betaling van het kadastraal inkomen?

Wat is het kadastraal inkomen?


Het kadastraal inkomen is gelijk aan het jaarlijks netto-huurinkomen dat je in 1975 voor het onroerend goed zou ontvangen als je het verhuurde. Met onroerend goed wordt zowel gebouwen als gronden bedoeld.

Het kadastraal inkomen (KI) is dus geen reëel inkomen maar een fictief huurinkomen. Het geeft de waarde van het onroerend goed aan.

Het KI wordt jaarlijks geïndexeerd om de waarde die het onroerend goed vandaag heeft te kunnen bepalen. Het is de federale overheidsdienst financiën die het kadastraal inkomen(KI) vaststelt.

Het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing, hoe zit dat in elkaar?


De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die je jaarlijks betaalt. De berekening van de onroerende voorheffing gebeurt dus op basis van het kadastraal inkomen (KI). In bepaalde gevallen heb je recht op een vermindering van de onroerende voorheffing.

Voor sommige woningen is het kadastraal inkomen geheel achterhaald en komt het helemaal niet meer overeen met de realiteit. 

Heel wat gemeenten zijn dan ook al jaren bezig met de systematische controle van de staat van woningen om eventueel het kadastraal inkomen te herberekenen. Denk maar aan woningen die in tussentijd volledig gerenoveerd zijn.

Wat met de betaling van de onroerende voorheffing?


Jaarlijks krijg je als eigenaar van een onroerend goed een aanslagbiljet. Met de uitnodiging om de onroerende voorheffing te betalen.Het KI is de basis om die voorheffing te berekenen. De onroerende voorheffing kan in sommige gevallen worden verlaagd, zoals wanneer je woning erg energiezuinig is, met een laag E-peil. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet.

Goed om te weten: het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een energieprestatiecertificaat, het ‘EPC Bouw’.

De vermindering kan toegekend worden voor:

– nieuwbouw;
– verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw;
– gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan.

Dus heb je pas gerenoveerd? Dan kan je in aanmerking komen voor verlaging. Of zelfs een paar jaar kwijtschelding van de onroerende voorheffing. 

Vastgoedpartner met een hart voor de streek

Nood aan een immomakelaar die het vak en de regio door en door kent?

Maak kennis met C&M Vastgoed