Wettelijke verplichtingen

C&M Vastgoed bv

ondernemingsnummer/BTW nummer BE 0829 351 681

Valérie Neutjens – Clint Maes

Erkende vastgoedmakelaar-bemiddelaars

BIV 505320 – 510398

Land van erkenning België

BA en borgstelling via AXA polis 730.390.160

Toezichthoudende autoriteit België:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars,
Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

www.biv.be/plichtenleer