Kenners van de regio | 2 kantoren | Hartelijk en betrouwbaar

Wat moet ik verstaan onder oplevertermijn bij nieuwbouw?

Gemiddeld zijn er 180 'werkbare' werkdagen per jaar

Wat vind je in je aankoopovereenkomst van je nieuwbouw?

  • Startdatum voor de werken
  • Het aantal werkdagen voor de oplevering: effectieve werkdagen, dus geen Weekends, feestdagen en bouwverloven

Zo kan je de oplevertermijn van je nieuwe aankoop berekenen.

Verschil tussen werkdagen en kalenderdagen

Er zijn 219 werkdagen en 365 kalenderdagen.

Op die werkdagen zijn er uitzonderingen die in rekening mogen gebracht worden om het werkelijk aantal werkdagen te berekenen.

Denk maar aan weerverletdagen, officiële vakantiedagen, overmacht, en zo voort. Gemiddeld kom je op een 180 werkbare werkdagen per jaar uit.

Start je bouw start op bijv. 1 mei 2022 en spreekt men over 350 werkdagen? Dan vergissen veel mensen zich. Sommigen verwisselen werkdagen met kalenderdagen en denken dat hun nieuwe aankoop een jaar later al zal klaar zijn.

Anderen hielden wel rekening met werkdagen en komen zo uit op een oplevering van hun woonst ongeveer 1.5 jaar na de start van de werken.

Maar ze vergeten dat nog wat dagen niet beschouwd zullen worden als werkdagen zoals bv.  weerverletdagen.

In ons voorbeeld kom je al snel op een bouwtermijn van 2 jaar uit.

Wat als mijn aannemer te laat is?

Is je aannemer toch te laat, zelfs met verrekening van alle verletdagen? Dan moet je hem in gebreke stellen.

Pas vanaf een officiële ingebrekestelling kan er sprake zijn van een laattijdige oplevering en kan je aanspraak maken op een schadevergoeding.

In je aankoopovereenkomst staat daarom normaal een schadevergoeding vermeld. Meestal uitgedrukt in een bedrag per dag of per week, die verschuldigd is nadat de uitvoeringstermijn is overschreven en de aannemer in gebreke werd gesteld.

Vastgoedpartner met een hart voor de streek

Nood aan een immomakelaar die het vak en de regio door en door kent?

Maak kennis met C&M Vastgoed